ponedjeljak, 15. prosinca 2014.

Bori se za žensko srce!

Ništa se u životu ne stječe bez borbe, bez žrtve. Zašto? Zato jer tek tada naučimo cijeniti
ono što imamo. Tako je i u ljubavi. Ljubav je jedna velika žrtva. Ne samo na početku, već tijekom
cijeloga života.

Dragi mladići, vi ste ti koji činite prvi korak u razvoju te ljubavi. Tražite djevojku
koja će voljeti Isusa više od vas, jer tada će On podizati vašu ljubav, i neprestano
držati plamen te iste ljubavi postojanim. Budite kavaliri, nježni i pažljivi. Vaša se djevojka
mora osijećati zaštićenom i voljenom.

Drage djevojke, vama bih poručila isto. Gradite ljubav, jedino sa onom osobom,
kojoj je Bog na prvom mjestu u životu. Ako Njega voli, i vas će.
Ne čekajte princa na bijelom konju, ne tražite savršenstvo, jer ono ne postoji.
Tražite onoga tko je spreman žrtvovati se za vas, voljeti vas i biti tu uvijek kada ga zatrebate.

Jer ljubav nije sebična, ne zavidi i ne hvasta se...
Ljubav sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi...

Ljubav nikada ne prestaje!